Estàndards nacionals i internacionals

Stanpa, com a portaveu de la indústria cosmètica a Espanya, ha estat sempre involucrada en la participació activa en totes les activitats relacionades amb els avenços tecnicocientífics que siguin d’alt interès per al sector.

Des del 1988, Stanpa ocupa a UNE la secretaria nacional del Comitè Tècnic de Normalització 84 (olis essencials i productes cosmètics), que inclou 12 grups de treball.

A més, STANPA lidera el grup mundial de productes naturals d’ISO, en el qual participen experts de més de 30 països als cinc continents.

El sector cosmètic estableix nous estàndards per llençar correctament les tovalloletes humides i el paper higiènic humit amb la publicació del Codi Stanpa de bones pràctiques d’etiquetatge de tovalloletes i paper higiènic humit, en nom del compromís del sector cosmètic per a la protecció del medi ambient. Aquest codi dona suport a la Norma UNE 149002:2019 sobre productes d’un sol ús via inodor, publicada el febrer del 2019 i en l’elaboració de la qual Stanpa ha estat indispensable.