Transparència i etiquetatge

Saps interpretar l’etiqueta dels teus productes cosmètics? T’ajudem a fer-ho!

Todos los productos cosméticos incluyen en su etiquetado información que nos ayudará a conseguir el producto más adecuado para nosotros ya que nos permitirá poder conocer, comparar y elegir de manera informada y responsable nuestra compra.

La información que debe aparecer en el etiquetado de todos los productos cosméticos comercializados en la Unión Europea está sujeta a normativa europea, más concretamente, al artículo 19 del Reglamento de Cosméticos y uno de sus principales objetivos es garantizar la transparencia en la información a los consumidores.

Icono decorativo Nom i contacte del responsable de la posada al mercat

Icono decorativo

Haurà d’aparèixer el nom fiscal de l’empresa i algun mitjà de contacte (telèfon, adreça electrònica, adreça postal…). L’objectiu és que, si un consumidor té un dubte, comentari o queixa sobre el producte, pugui contactar fàcilment amb el responsable.


Icono decorativo Contingut nominal

Icono decorativo

Contingut en el moment del condicionament del producte. Es pot indicar tant en pes com en volum, en les unitats del Sistema Internacional (SI).

Què significa el símbol _______ que acompanya el contingut?

Aquest símbol apareix quan el producte s’envasa seguint un dels sistemes de control estadístic existents, el “sistema d’ompliment mitjà”, que està definit en la legislació. Garanteix més veracitat i transparència de la quantitat de producte envasada en el moment del condicionament.

Alguns productes, amb el pas del temps, poden tenir pèrdues de volum i pes (humitat, per exemple) que poden comportar diferències lleugeres respecte al contingut que s’indica a l’etiqueta.


Icono decorativo Ingredients

Icono decorativo

Aquest no és un símbol específic per a la cosmètica, i tot i que la majoria dels productes l’inclouen, no és obligatori. La icona ‘e’ apareix si el producte es va envasar seguint un dels sistemes de control estadístic existents, el «sistema d’ompliment mitjà», que està definit en la legislació.

Independentment d’aquest símbol, el contingut net correspon a la quantitat de producte existent en el moment de la seva fabricació i s’indica amb un número en grams (g) o mil·lilitres (ml) segons si és sòlid o líquid. Encara que és obligatori per norma general, se’n pot prescindir quan el contingut no arriba als 5 g o 5 ml; en envasos d’un sol ús, o en mostres gratuïtes.

Si els productes es venen com a part d’una col·lecció, a l’envàs també ha d’aparèixer el nombre d’elements. Per exemple, 10 ampolles.


Icono decorativo Data de durada mínima o PAO

Icono decorativo

És la data fins a la qual un producte cosmètic, emmagatzemat en condicions adequades, continua complint la seva funció inicial.

La data de durada mínima ha d’anar precedida del símbol _______ o de l’expressió <<utilitzeu-lo preferentment abans de…>>.

Quan un producte cosmètic té una durada mínima superior a 30 mesos, no és obligatori indicar la data de durada mínima. Es posarà el PAO (Period After Opening) ________ que indica el termini un cop obert en el qual el producte és segur.

Alguns productes no requereixen que es mostri cap d’aquestes dates perquè el producte no es deteriorarà amb l’ús normal. Alguns exemples són aerosols, que estan efectivament segellats, perfums, que tenen un alt contingut d’alcohol, o productes d’un sol ús.


Icono decorativo Precaucions particulars d’ús

Icono decorativo

De vegades, els productes cosmètics contenen ingredients que, per seguretat, han d’anar acompanyats de determinades indicacions i precaucions d’ús a l’etiquetatge.

A més, a l’etiqueta, es poden donar indicacions sobre com s’ha d’utilitzar el producte per obtenir els millors resultats i com fer-lo servir de manera segura.

 


Icono decorativo Número de lot de fabricació

Icono decorativo

Es tracta d’un número que s’assigna després de fabricar un producte. Gràcies a aquesta dada, es pot dur a terme la traçabilitat del producte (quins ingredients conté, on s’ha fabricat, qui l’ha fabricat…). Aquest control permet identificar qualsevol detall relacionat amb els productes comercialitzats i és essencial en cas d’inspeccions, reclamacions i/o incidències.


Icono decorativo Funció del producte cosmètic

Icono decorativo

És obligatori descriure la funció del producte cosmètic, excepte en els casos en què la funció sigui òbvia i comprensible pel consumidor mitjà, ja sigui per la mateixa aparença del producte o per altres motius.


Icono decorativo Llista d’ingredients

Icono decorativo

La llista d’ingredients ha d’anar precedida pel terme “INGREDIENTS”.

Els ingredients s’inclouen en la nomenclatura INCI (Nomenclatura Internacional d’Ingredients Cosmètics), que és una nomenclatura en llatí unificada a escala europea i pràcticament mundial, i que respon a la necessitat d’un sistema global, ja que unifica el nom d’un mateix ingredient i permet al consumidor identificar-lo en qualsevol producte cosmètic, sigui quina sigui la seva procedència.

Els ingredients han d’aparèixer a la llista en ordre decreixent de concentració en el producte cosmètic fins a concentracions inferiors a l’1%. A partir d’aquesta concentració, es poden posar en ordre aleatori.

  • Altres requisits per a la llista d’ingredients són:
  • Etiquetar com a “Parfum” els perfums o mescles de perfums
  • Denominar “Aroma” els “sabors” com, per exemple, els presents a la pasta de dents
  • Utilitzar per als colorants el Colour Index (CI)

En cosmètica decorativa, el símbol “+/-“ significa “pot contenir”


Icono decorativo Informació addicional

Icono decorativo

Per norma general, la informació de l’etiquetatge dels productes cosmètics ha d‘anar a l’envàs principal o, en cas d’estar contingut en una capsa, la informació anirà a l’etiquetatge exterior, per permetre que el consumidor accedeixi lliurament a aquesta informació.

Tanmateix, quan l’envàs dels productes és molt petit i és difícil etiquetar tota la informació, aquesta podrà estar present en fullets units al producte o mostrar-se a prop del producte als punts de venda. La disponibilitat d’informació addicional s’indica mitjançant el símbol ______.


Punt verd

A Europa, totes les empreses estan obligades legalment a reciclar i recuperar els embalatges dels seus productes. A Espanya, Ecoembes i Ecovidrio són les entitats sense ànim de lucre constituïdes per fer possible que els envasos tinguin una segona vida. El símbol de “punt verd” és el que s’utilitza normalment i indica que el fabricant compleix la llei d’envasos i residus d’envasos.


Icono decorativo Anell de Möbius

Icono decorativo

Aquest símbol voluntari indica que els envasos del producte poden ser reciclats, i si a l’interior apareix un percentatge, significa quina quantitat del producte serà reciclable.


Icono decorativo Tidyman

Icono decorativo

Aquest símbol voluntari ens anima a desfer-nos dels residus de la forma adequada i a ser responsables amb el medi ambient.


Icono decorativo Plàstics

Icono decorativo

Aquests símbols indiquen els materials amb els quals ha estat fabricat el plàstic de l’envàs: PET o PETE (Polietilè terftalato), HDPE (Polietilè d’alta densitat), V o PVC (Vinílics o Clorur de polivinil), LDPE (polietilè de baixa densitat) , PP (Polipropilè), PS (poliestirè) i altres, on s’inclouen diverses classes de plàstics difícils de reciclar.


Icono decorativo Factor de protecció solar (SPF)

Icono decorativo

El factor de protecció solar és una indicació de la quantitat de protecció que proporciona un producte davant la radiació que genera eritema (principalment la radiació UVB).

Els valors d’SPF van de 6 a 50+, en funció de la protecció que ofereixi el producte cosmètic. Aquests valors han d’anar acompanyats d’una indicació del tipus de protecció: baixa, mitjana, alta o molt alta.


Icono decorativo Símbol UVA

Icono decorativo

La presència del símbol UVA a l’etiquetatge d’un fotoprotector solar indica que la protecció que ofereix el producte davant la radiació UVA és, com a mínim, 1/3 del factor de protecció solar.