La indústria cosmètica és un exemple positiu del paper que poden exercir per a la societat d’avui la innovació i el desenvolupament. L’R+D+i.

No parlem només de recursos invertits, també d’una velocitat d’innovació accelerada i constant. Abans de llançar cada nou producte al mercat, hi ha un llarg recorregut de recerca, test i anàlisi de seguretat sense experimentació en animals. El sector ha reformulat 1 de cada 3 productes en els últims 2 anys per fer-los més eficaços, segurs i sostenibles. Aquest grau d’innovació i desenvolupament només és possible comptant amb un suport científic. Una regulació que protegeix els consumidors.
Stanpa és un referent en la indústria cosmètica nacional i internacional, així com per a empreses i consumidors.

Estem permanentment al corrent de l’evolució tecnicoregulatòria dels cosmètics, cosa que permet mantenir-se a l’avantguarda de l’eficàcia i la seguretat dels productes comercialitzats a Espanya. El nostre principal objectiu és informar de manera rigorosa i objectiva les empreses, la societat i els consumidors per assegurar un mercat competitiu i una presa de decisions informades.

El sector de la perfumeria i la cosmètica és una de les indústries que més inverteixen en innovació dins del sector de gran consum.

Descobreix més coses sobre Feeling Innovation
Feeling Innovation

Innovació per al benestar

El sector inverteix en R+D per garantir la seguretat dels seus productes, evitar possibles efectes no desitjats i augmentar-ne l’eficàcia. La indústria cosmètica s’adapta a tots els estats de salut, amb una atenció especial als consumidors amb necessitats específiques, com ara pell sensible o intoleràncies, fins i tot acompanyant en les seves necessitats les persones durant el tractament oncològic, en particular, a través de la Fundació Stanpa.

El sector cosmètic a Espanya inverteix en R+D un 3,4% de la facturació total, cosa que és unes quantes dècimes superior a la mitjana europea.

Innovació per a la sostenibilitat

La perfumeria i la cosmètica sempre han estat al costat de la naturalesa amb ingredients i processos respectuosos amb el medi ambient. Els consumidors trien relacionar-se, cada vegada més, amb marques i productes vinculats a accions d’RSC, amables amb la naturalesa i amb una imatge ètica provada. La cosmètica ha evolucionat també i, per això, més de la meitat de les empreses del sector han creat en els últims dos anys alguna línia de productes naturals “eco”, “bio” o “orgànica”.

Innovació per a la diversitat

El nostre sector escolta i atén la diversitat d’una nova realitat sociodemogràfica i promou la inclusió oferint alternatives per a cada consumidor. Tota mena de persones d’edats, ètnies i estils de vida diferents poden incrementar, a través de l’ús de la cosmètica, la seva autoestima, salut, integració en la societat i llibertat d’expressar-se.