Agència Espanyola de Medicaments i la Cosmetovigilància

Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS)

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), com a agència estatal adscrita al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, és responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, així com dels cosmètics, des de la seva recerca fins a la seva utilització, en interès de la protecció i promoció de la salut de les persones, de la sanitat animal i del medi ambient.

A Espanya, l’autoritat sanitària de referència en matèria cosmètica és l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

L’any 2018, es van rebre un total de 88 notificacions d’efectes no desitjats tant de professionals de la sanitat com de consumidors i empreses, de les quals 56 pertanyien a cosmètics, cosa que, una vegada més, posa de manifest l’elevada seguretat del sector.

Cosmetovigilància

El sistema espanyol de vigilància d’efectes no desitjats de productes cosmètics i de cura personal, el Sistema Espanyol de Cosmetovigilància, és el sistema a través del qual es recullen, registren, validen i avaluen les notificacions d’efectes no desitjats fetes tant per mitjà d’organismes oficials com per professionals de la sanitat i consumidors. En el cas que sigui necessari, es prenen les mesures oportunes amb l’objecte de vetllar per la salut pública.