Comitè Científic de Seguretat dels Consumidors de la UE

En cosmètica, la seguretat dels ingredients és avaluada pel Comitè Científic de Seguretat dels Consumidors –el CCSC, més conegut per les seves sigles en anglès, SCCS.

L’SCCS és un comitè independent integrat per experts de diversos països de la UE. La seva principal funció és avaluar la seguretat dels ingredients cosmètics, que s’analitzen sota demanda/mandat específic d’opinió científica de la Comissió, i publicar informes sobre cada una de les seves avaluacions.

En aquest vídeo pots veure el treball de l’SCCS

Entre les seves responsabilitats, l’SCCS s’encarrega d’elaborar la recomanació de pautes que la indústria cosmètica i de matèries primeres ha de considerar en el desenvolupament d’estudis adequats per ser utilitzats en l’avaluació de seguretat de substàncies i productes. Això es fa a través de les “Notes of Guidance”, que es revisen i actualitzen regularment per incorporar-hi nous coneixements i avenços científics i regulatoris. Consulta l’última versió de les Notes of Guidance 10th a l’enllaç següent:

Veure informe