Aspectes físics que les pacients amb càncer veuen modificats.