Què fem?

La nostra feina es basa en la ciència, el nostre abast és internacional i la nostra missió és crear un món on les persones es cuidin, visquin i prosperin en harmonia amb la naturalesa.

Oferim informació i assessoria especialitzada de caràcter tècnic, científic, jurídic, laboral i de formació. A més, ajudem a expandir o internacionalitzar l’activitat de les empreses.
S’ha aportat una substancial creació de valor mitjançant noves àrees de servei als nostres socis i al sector: juntament amb rigor regulatori i jurídic, hem ampliat l’àrea internacional, el coneixement i els estudis de mercat, la formació, la sostenibilitat i la comunicació, amb col·laboracions transparents i proactives amb entitats nacionals i internacionals, universitats i consumidors.

Assessoria tècnica i científica

El departament tècnic de Stanpa és un referent en la indústria cosmètica tant en l’àmbit nacional com internacional. Gràcies al fet que accedim als llocs on es prenen les decisions regulatòries que afecten el sector, estem permanentment informats de l’evolució cientificotècnica dels cosmètics. La nostra participació a Cosmetics Europe, la relació amb la Comissió Europea, l’Agència Espanyola del Medicament, l’Institut Nacional de Toxicologia i les autoritats competents de les comunitats autònomes, així com el lideratge a ISO/AENOR, ens aporten una visió estratègica única.

Coneixement i estudis de mercat

Emprenem estudis de mercat innovadors que han permès continuar coneixent el sector en profunditat.

Suport a la internacionalització

El nostre objectiu és portar la perfumeria i la cosmètica espanyola, Beauty From Spain, als mercats mundials. Stanpa és el referent en consultoria internacional, supervisant la regulació de més de 140 països. A més, facilita els tràmits administratius imprescindibles per obtenir els certificats per a l’exportació, cosa que permet reduir la burocràcia i els costos associats per a les companyies. Any rere any, aquest servei clau és sol·licitat cada vegada més i legalitza milers de documents.

Formació

Els nostres programes de formació aborden temàtiques de totes les àrees de coneixement per garantir l’actualització constant de tots els associats. El 2018, més de 1.800 professionals van assistir a les jornades de formació a Stanpa. Així doncs, els més de 39.000 treballadors que formen part de les 400 empreses del sector poden accedir de manera gratuïta a aquesta formació especialitzada.

Assessoria jurídica

Atenem qualsevol dubte sobre el marc jurídic cosmètic. En particular, treballem per l’evolució i la correcta aplicació del conveni laboral que afecta els treballadors, la competència lleial, la defensa de la propietat industrial i, de manera activa, la protecció del medi ambient.

Memòria anual d’activitats 2018

Stanpa presenta, com cada any, la seva Memòria anual amb totes les fites assolides el 2018.

Memòria 2018