PMF

¿Puedo usar productos cosméticos en mis hijos?

Els fabricants de cosmètics tenen en compte les diferències entre la pell d’un nen i la pell d’un adult a l’hora de formular i avaluar cosmètics específics. Utilitzen netejadors més suaus, nivells de fragància més baixos i controlen amb atenció especial el pH per assegurar-se de la compatibilitat amb la seva pell. Per llei, tots els productes cosmètics estan obligats a passar un examen de seguretat. I en el cas dels productes destinats a infants menors de tres anys, requereixen més proves.

Per tant, és completament segur utilitzar productes cosmètics específics per a nens, ja que estan desenvolupats especialment per tenir-ne cura.


¿Por qué debo hidratar mi piel?

Els fabricants de cosmètics tenen en compte les diferències entre la pell d’un nen i la pell d’un adult a l’hora de formular i avaluar cosmètics específics. Utilitzen netejadors més suaus, nivells de fragància més baixos i controlen amb atenció especial el pH per assegurar-se de la compatibilitat amb la seva pell. Per llei, tots els productes cosmètics estan obligats a passar un examen de seguretat. I en el cas dels productes destinats a infants menors de tres anys, requereixen més proves.

Per tant, és completament segur utilitzar productes cosmètics específics per a nens, ja que estan desenvolupats especialment per tenir-ne cura.


¿Puede causarme alergia un perfume?

Els perfums inclouen a l’etiquetatge tots els ingredients necessaris perquè una persona, que ja estigui diagnosticada d’una al·lèrgia determinada, pugui saber si pot utilitzar el producte amb total tranquil·litat. La clau rau a llegir atentament les etiquetes dels cosmètics, sobretot si s’han tingut reaccions al·lèrgiques abans.

Els productes cosmètics estan subjectes a una estricta legislació europea que garanteix que no són perjudicials per a la salut. Els exàmens de seguretat inclouen proves específiques sobre al·lèrgies, que minimitzen el risc de patir-ne. Si vols més informació, pots consultar-ho aquí.


Es comercialitzen a Espanya cosmètics testats amb animals?

A Europa no es pot vendre cap cosmètic testat en animals o que contingui ingredients testats en aquests. Així ho exigeix la normativa europea. A la pràctica, fa més de 20 anys que les empreses europees investiguen amb assajos alternatius i no fan experiments amb animals.

En la mateixa línia, la indústria cosmètica europea participa activament en l’European Partnership for Alternatives Approaches to Animal Testing (EPAA) i, a Espanya, el sector cosmètic forma part de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament de Mètodes Alternatius a l’Experimentació Animal (REMA).

Si t’interessa aquest tema, pots consultar aquest apartat del nostre web.


Com sé si un cosmètic és segur?

Abans d’arribar a les nostres mans, qualsevol cosmètic se sotmet a una avaluació de seguretat exhaustiva, que garanteix que el seu ús és segur. La prioritat dels fabricants de cosmètics és aconseguir que el consumidor se senti a gust i feliç amb els seus cosmètics. Per aconseguir-ho, inverteixen en innovació, lluiten contra les falsificacions i vetllen per la seguretat dels seus productes, tant en el moment d’utilitzar-los com a l’hora de conservar-los i emmagatzemar-los. I tot això sense oblidar les regulacions vigents. Hem dedicat un capítol sencer a la seguretat, perquè puguis informar-te’n amb més profunditat.


Em vull tenyir. Què he de saber sobre els tints?

L’etiqueta és un dels instruments més valuosos per saber què contenen els nostres perfums i cosmètics. No t’oblidis de llegir l’etiqueta per saber què hi ha darrere del que consumim. Amb aquest simple gest podem obtenir molta informació. Per imperatiu legal els ingredients s’han d’enumerar en ordre de més a menys concentració. Tots els ingredients són segurs i han d’estar coberts per la legislació europea, així que conèixer la composició dels diferents productes ens garanteix el màxim nivell de confiança.

A més, a les etiquetes apareixen una sèrie de símbols que hauríem de conèixer. Són iguals a tota la UE per, així, poder identificar-los independentment d’on el comprem o en quin idioma estigui escrit. Pots trobar-ne més informació aquí


Què ens diu l’etiqueta d’un cosmètic?

La etiqueta es uno de los instrumentos más valiosos para saber qué hay en nuestros perfumes y cosméticos. No te olvides de leer la etiqueta para saber qué hay detrás de lo que consumimos. Con este simple gesto podemos obtener mucha información. Por imperativo legal los ingredientes han de enumerarse en orden de mayor a menor concentración. Todos ellos son seguros y deben estar cubiertos por la legislación europea, así que conocer la composición de los diferentes productos nos garantiza el máximo nivel de confianza.

Además, en las etiquetas aparecen una serie de símbolos que deberíamos conocer. Son iguales en toda la UE para poder identificarlos independientemente de dónde lo compremos o en qué idioma está escrito. Puedes encontrar más información aquí