Qualitat i eficàcia

Els productes cosmètics comercialitzats a la UE compleixen un dels estàndards regulatoris més estrictes del món, el Reglament 1223/20019 ssobre productes cosmètics. Amb més de 150 pàgines, regula tota la indústria cosmètica per garantir que els productes comercialitzats a Europa siguin eficaços, de qualitat i segurs per al consumidor.

Com garanteixen els cosmètics la seva qualitat?

És obligatori per a totes les empreses complir les bones pràctiques de fabricació. Per a això, segueixen el referent internacional ISO 22716. Aquesta norma recull les directrius que proporcionen consells pràctics i d’organització que tenen a veure amb la gestió dels factors humans, tècnics i administratius que afecten la qualitat dels productes.

A més, com a part dels controls de qualitat, és imprescindible comprovar que els nostres conservants són efectius; per fer-ho, generalment, la prova amb la qual s’avalua la qualitat en cosmètics per a l’anàlisi microbiològica és el “desafiament” o “challenge test”. La norma ISO 11930:2012 és la que estableix les pautes per fer aquest tipus d’anàlisis en productes cosmètics.

Els estudis de control microbiològic estan estandarditzats i sotmesos a protocols i normes de qualitat per a la seva realització, que presten una atenció especial a les especificacions microbiològiques d’aquests productes.

Icono decorativo Són eficaços els productes cosmètics?

Icono decorativo

La resposta és Sí!, qualsevol fabricant o comercialitzador de productes cosmètics està obligat legalment pel reglament de cosmètics a aportar totes les proves necessàries que justifiquin les reivindicacions presents en qualsevol producte cosmètic.


Icono decorativo Coneixes el Reglament 655/2013 sobre reivindicacions relatives als productes cosmètics?

Icono decorativo

Aquest Reglament estableix els sis criteris comuns als quals han de respondre totes les reivindicacions presents a l’etiquetatge, la comercialització i la publicitat dels productes cosmètics. Quins són aquests criteris?

  • Compliment de la legislació
  • Veracitat
  • Dades que sustentin la reivindicació
  • Honradesa
  • Imparcialitat
  • Presa de decisions amb coneixement de causa

Icono decorativo Com demostren els fabricants l’eficàcia dels seus productes?

Icono decorativo

Per a aquests assajos es poden utilitzar diferents tipus d’estudis experimentals (estudis in silico, in vitro, ex vivo, amb mètodes instrumentals o bioquímics, estudis amb voluntaris sans, avaluacions d’investigadors o sensorials, etc.) per proporcionar dades sobre l’eficàcia dels productes.

No hem d’oblidar que el món de la cosmètica treballa actualment amb una gran innovació, d’ingredients, formes cosmètiques, efectes buscats… i que, per tant, les tècniques de justificació de tots aquests efectes evolucionen en paral·lel.