Trobades clau

Com a representant del sector, Stanpa defineix anualment un Pla sectorial d’exportació del sector cosmètic i de perfumeria en col·laboració amb l’ICEX (Institut Espanyol de Comerç Exterior), que crea un calendari d’accions de promoció a escala internacional per al sector de la perfumeria i la cosmètica.

Un dels objectius del Pla d’exportació és consolidar el posicionament de les empreses espanyoles en mercats objectius clau com els EUA i l’Orient Mitjà, i continuar apostant per incrementar i enfortir la Marca Espanya en altres mercats emergents de Llatinoamèrica, dels països de l’Est i de l’àrea Àsia-Pacífic.


Para más información: stanpainternacional@stanpa.com
Descarrega el Pla sectorial 2020

    Els nostres productes estan presents a més de 150 països