El mercat UE en xifres

El mercat de la UE és el més gran del món en perfumeria i cosmètica, i assoleix un volum de 78.600 M€ l’any 2018.

Després de la UE trobem els mercats següents:

Es calcula, a més, que uns 29.000 treballadors tenen formació i perfil científic.