Reciclatge d’envasos

Els envasos, en perfumeria i cosmètica, són essencials perquè els productes puguin arribar al consumidor en condicions òptimes d’estabilitat, seguretat i eficàcia. La seva principal funció és protegir el producte i evitar que es deteriori o es contamini tant en la manipulació com en el procés de comercialització.
Tanmateix, la vida útil de l’envàs no acaba en consumir-se el producte que conté, sinó que passa a un nou procés en el qual és reciclat, cosa que contribueix a la sostenibilitat i, per tant, a la protecció i conservació del medi ambient.

Guia declaració d’envasos de productes de perfumeria i cosmètica 2019

Stanpa, com a membre de CEOE, Ecoembes, Plataforma de Envases y Sociedad, Packnet, Ecoembalajes i Ecovidrio, ha participat activament en els seus grups de treball analitzant i endinsant-se en les mesures del nou model d’economia circular i estratègia de plàstics. Hem dut a terme les propostes següents:

Directiva de plàstics d’un sol ús

Amb l’objectiu de reduir la presència de plàstics en el medi ambient, concretament al medi marí i a la zona de costa.

Proposta de restricció de l’ECHA de l’ús intencionat de microplàstics

Amb l’objectiu de reduir la presència de plàstics en el medi ambient, concretament al medi marí, i el seu impacte en l’ésser humà a través de la cadena tròfica.

Publicació de les modificacions de la Directiva d’envasos i residus d’envasos

Amb la prioritat de prevenir la producció de residus d’envasos i apostar per la seva reutilització, pel reciclatge i altres formes de valoritzar-los

Publicació de les modificacions de la Directiva marc de residus

Per prevenir, d’aquesta manera, la generació de residus i reduir els impactes negatius de la generació i la gestió dels residus, mitjançant la reducció de l’impacte global de l’ús dels recursos.