Compromesos amb l’aigua de les ciutats

Com a sector, tenim el deure d’actuar de forma responsable i proporcionada a l’impacte mediambiental que està generant l’eliminació inadequada de tovalloletes i paper higiènic humit.

Per això, Stanpa ha cregut necessari crear un projecte que té com a principals objectius

  • Protegir el medi ambient i minimitzar el problema dels embussos a les xarxes de sanejament urbanes.
  • Elevar els estàndards científics per als criteris de biodegradabilitat i dispersabilitat.
  • Educar el ciutadà per a una eliminació responsable.
  • Millorar i harmonitzar l’etiquetatge.

Entre les mesures proposades i aprovades es troben:

  • Elaboració de la Norma UNE 149002 Criteris d’acceptació de productes d’un sol ús via inodor.
  • Creació d’un Codi de bones pràctiques d’etiquetatge de tovalloletes i paper higiènic humit per a la protecció del medi ambient.
  • Campanya d’educació al ciutadà per a una eliminació responsable.

Les tovalloletes a la paperera

L’objectiu és reforçar el compromís del sector amb el medi ambient i fer obligatòria una norma que ofereix una informació clara al consumidor sobre com rebutjar correctament els productes. De manera general, les tovalloletes sempre s’han de llençar a la paperera. Només el paper higiènic humit, que haurà de passar fins a cinc proves per assegurar que és degradable, es podrà llençar al vàter.

Aquesta distinció vindrà indicada de manera harmonitzada a l’etiquetatge de tots els productes amb dos tipus de logotips. En els paquets de tovalloletes humides i paper higiènic humit hauran d’aparèixer els logotips següents: Norma UNE 149002:2019