Comunicació responsable

La publicitat aporta informació sobre nous productes, com funcionen, per a qui són o com utilitzar-los de manera més eficaç. Per això, és molt important que sigui clara per al consumidor. Ha d’ajudar-lo a prendre decisions basades en informació rellevant i apropiada, sabent que els fabricants estan actuant d’una manera transparent i que s’hi pot confiar.
L’any 2012, Cosmetics Europe i els seus membres, entre els quals Stanpa, van llançar una Guia de principis a seguir per a una publicitat i comunicació de màrqueting responsables. A més de fomentar els principis bàsics de la publicitat (legalitat, veracitat i autenticitat), també aportava informació d’altres àrees interessants per al consumidor.

Amb l’objectiu de fer un pas més en el compromís adquirit, el 2015, Stanpa va aprovar un Codi d’autoregulació per a la comunicació responsable del sector de la perfumeria i la cosmètica, acceptat per les empreses que integren Stanpa i obert a l’adhesió de qualssevol altres empreses del sector que ho desitgin. Aquest codi estableix una base comuna de principis i criteris compartits, per oferir a la societat i als ciutadans una publicitat i una comunicació comercial responsables en el marc d’una competència lleial. Paral·lelament, Stanpa i Autocontrol han signat un conveni de col·laboració pel qual s’articula un mecanisme per controlar el compliment i l’aplicació del Codi de comunicació responsable, en què Autocontrol assumeix aquesta funció de control.

Autocontrol