No experimentació en animals

La Unió Europea va eliminar l’experimentació animal en productes cosmètics el 2013. Aquesta prohibició no s’ha implantat d’un dia per l’altre, sinó que ha tingut lloc d’una manera progressiva, i es recull a l’article 18 del Reglament (CE) 1223/2009 sobre cosmètics (d’ara endavant, el Reglament).
La normativa europea té per objectiu garantir que tots els cosmètics que es posen al mercat siguin segurs per a la salut humana, així com vetllar per la protecció i el benestar dels animals.
Sin Tóxicos Animales Dossier

La indústria cosmètica europea, en el seu conjunt, ha liderat el respecte als animals en recerca.

L’experimentació amb animals a Europa està prohibida des de l’11 de setembre de 2004 per als productes cosmètics, i des de l’11 de març de 2009 per als ingredients cosmètics. El març del 2009 també quedava prohibida la comercialització de productes cosmètics que continguin ingredients experimentats en animals als països de la Unió Europea.

Encara que el desenvolupament de mètodes alternatius és un procés particularment llarg i costós, la indústria cosmètica europea, en el seu conjunt, ha liderat el respecte als animals en recerca i, des de fa dècades, és la promotora "més important” de la recerca en assajos alternatius, amb inversions superiors als 80 milions d’euros en els últims anys, cosa que la situa actualment a l’avantguarda en l’estudi de nous mètodes de recerca homologats, efectius i innovadors.

El 90% dels ciutadans està d’acord que és important establir normes exigents.

La indústria cosmètica europea segueix participant activament en l’European Partnership for Alternatives Approaches to Animal Testing (EPAA), constituïda per la Comissió Europea i diferents sectors industrials. A Espanya, Stanpa forma part de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament de Mètodes Alternatius a l’Experimentació Animal (REMA).

L’experimentació en animals és un tema que no només preocupa els legisladors, sinó que també ha suscitat una gran consciència social entre la població europea. Segons l’eurobaròmetre, el 90% dels ciutadans està d’acord que és important establir normes exigents que siguin reconegudes arreu del món, i promoure una conscienciació més gran sobre la importància del benestar dels animals a escala internacional.